Dutch Rail Control

Dutch Rail Control - Referenties/Projecten

Project GVB Sporenkam Diemen

Dutch Rail Control
De metrowerkplaats van GVB te Diemen dient geschikt gemaakt te worden voor het nieuwe metromaterieel van de Noord-Zuid lijn. Dit materieel is langer dan de bestaande waardoor er een nieuw spoorlay-out nodig is. Pöyry-DRC vof heeft hiervoor in nauw samenwerking met GVB een nieuw bovenleidingsysteem bedacht dat geschikt is voor meerdere pantograaftypen van de verschillende metromaterieel.

Het project is samen met Logitech uitgevoerd, zij hebben het spoor lay-out gedetailleerd. Onderdeel van de scope was ook het maken van het bestek.

Vervangen stroomrail bovenleiding te Weesp en Haarlem

Dutch Rail Control
De bestaande T-stroomrail van 3 hefbruggen zijn vervangen door de TT stroomrail. Pöyry-DRC vof heeft hiervoor het ontwerp gemaakt, het bestek geschreven en de uitvoeringsbegeleiding gedaan. Movares heeft in opdracht van ons constructieve aanpassingen aan de balans van de bruggen uitgevoerd.

Vervangen bovenleidingbalken te Den Helder, Zandvoort en Lisse

Dutch Rail Control
Een aantal balken van bovenleidingportalen op de 3 stations waren einde levensduur en aan vervanging toe. Op Den Helder en Zandvoort zijn alle balken vervangen en op Lisse een ruim aantal. DRC heeft voor de werkzaamheden het bestek geschreven en de uitvoeringsbegeleiding gedaan.

Controle tekeningen

Dutch Rail Control
In opdracht van ProRail heeft Dutch Rail Control in 2013 en 2014 in 21 relaishuizen een controle uitgevoerd op de aanwezige Seinwezen tekeningen (S-, OA-, I-, OBE- en OR-bladen). Daarbij zijn alle aanwezige tekeningen gecontroleerd t.o.v. de datacollectie in Artiwin. In een aantal relaishuizen is na de controle de SW-collectie ook weer op orde gebracht (tekeningen uitgewisseld en/of aangevuld).

Project OOK

Dutch Rail Control
Vanuit project OOK (project van ProRail om de SAP-data op orde te brengen) heeft Dutch Rail Control in 2013 een opname uitgevoerd van de depotvoedingen, servicekasten, servicevoedingen en treinvoorverwarmingsinstallaties op 36 emplacementen.

Daarbij zijn een groot aantal kenmerken opgenomen waaronder de GPS-coordinaten. Deze GPS-coordinaten zijn, na aanschaf van GPS-apparatuur, in eigen beheer opgenomen.

Willemsspoortunnel

Dutch Rail Control
De gasafspanners van de bovenleiding in de Willemsspoortunnel te Rotterdam zijn aan vervanging toe, de 48 verouderde gasafspanners dienen uitgewisseld te worden voor Tensorex C+ veerafspanners Door DRC is het DO uitgewerkt en vervolgens het UAV bestek opgesteld. Na aanbesteding is door Dutch Rail Control de uitvoeringsbegeleiding voor de bouwmanager van ProRail uitgevoerd. In 2014 zal het project worden opgeleverd.

Watergraafsmeer

Dutch Rail Control
Het emplacement Watergraafsmeer dient uitgebreid te worden met 2 opstelsporen. Samen met Logitech heeft DRC de klus in korte tijd geklaard! Logitech werkte het sporenlay-out uit en DRC de Bovenleiding en draagconstructie. Na het DO is het UAV bestek ten behoeve van de uitvoering opgesteld. Na aanbesteding is door Dutch Rail Control de uitvoeringsbegeleiding uitgevoerd, begin 2014 is het project opgeleverd.