Always
Above
Track

Dutch Rail Control en de CO2 prestatieladder

DRC spant zich in om zowel binnen haar eigen organisatie als binnen de keten Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau te brengen. Met doordacht management en een actieve betrokkenheid van onze medewerkers streven wij naar een continue verbetering en een optimale samenwerking met onze ketenpartners.

Download hieronder de bijgevoegde .PDF bestanden over CO2 reductie

 

Specifiek op het gebied van milieu, in relatie tot CO2 uitstoot, willen wij ons steentje bijdragen aan een schonere wereld. Wij gebruiken de zogeheten CO2-prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Wij hebben het certificaat behaald op het hoogste niveau van de SKAO/CO2 prestatieladder: trede 5. Onze inspanningen op het gebied van CO2 reductie kunt u op deze pagina terug vinden:

Inzicht

DRC heeft haar eigen energieverbruik (scope 1 & 2) omgerekend naar CO2-emissies. Maar ook de scope 3 emissies zijn in beeld gebracht. Vanuit een dominantieanalyse is bepaald welke Product-Marktcombinatie het meest relevant is qua CO2 uitstoot en wat de invloed van DRC is op deze emissies. Dit is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van onze ketenanalyse: 4.A.1 Opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding.

Reductie & Communicatie

In onze CO2 emissie voortgangsrapportages brengen wij half jaarlijks onze CO2 reductie in beeld. In deze rapportage(s) komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

• Energiebeleid
• De emissie-inventaris
• CO2 reductiedoelstellingen
• De voortgang ten opzichte van de doelstellingen
• Reductieplan

Participatie

DRC neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Download op deze pagina ons overzicht Sector- en keteninitiatieven.

Wilt u reageren?

Maak dan gebruik van ons contactformulier of neem contact op met ons kantoor. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl en/of op onze bedrijfspagina.

CO2-bewust Certificaat
niveau 5

CO2 emissie voortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2023

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2022

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2022

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2021

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2021

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2020

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2020

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2019

3.B.2 Energiemanagement actieplan

4.A.1 Kwalitatieve scope 3 analyse DRC

5.A.1 – 5.A.2.1 Kwantitatieve dominantieanalyse scope 3

Ketenanalyse opname – Inspectie-werkzaamheden

Sector- en
keteninitiatieven

Projectdossier CO2 –
OS Langeweg

DRC spant zich in om zowel binnen haar eigen organisatie als binnen de keten Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau te brengen. Met doordacht management en een actieve betrokkenheid van onze medewerkers streven wij naar een continue verbetering en een optimale samenwerking met onze ketenpartners.

Download hieronder de bijgevoegde .PDF bestanden over CO2 reductie

 

CO2-bewust Certificaat
niveau 5

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2022

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2022

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2021

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2021

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2020

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – halfjaarcijfers 2020

DRC CO2 emissievoortgangs-rapportage – jaarcijfers 2019

3.B.2 Energiemanagement actieplan

4.A.1 Kwalitatieve scope 3 analyse DRC

5.A.1 – 5.A.2.1 Kwantitatieve dominantieanalyse scope 3

Ketenanalyse opname – Inspectie-werkzaamheden

Sector- en
keteninitiatieven

Projectdossier CO2 –
OS Langeweg

Specifiek op het gebied van milieu, in relatie tot CO2 uitstoot, willen wij ons steentje bijdragen aan een schonere wereld. Wij gebruiken de zogeheten CO2-prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Wij hebben het certificaat behaald op het hoogste niveau van de SKAO/CO2 prestatieladder: trede 5. Onze inspanningen op het gebied van CO2 reductie kunt u op deze pagina terug vinden:

Inzicht

DRC heeft haar eigen energieverbruik (scope 1 & 2) omgerekend naar CO2-emissies. Maar ook de scope 3 emissies zijn in beeld gebracht. Vanuit een dominantieanalyse is bepaald welke Product-Marktcombinatie het meest relevant is qua CO2 uitstoot en wat de invloed van DRC is op deze emissies. Dit is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van onze ketenanalyse: 4.A.1 Opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding.

Reductie & Communicatie

In onze CO2 emissie voortgangsrapportages brengen wij half jaarlijks onze CO2 reductie in beeld. In deze rapportage(s) komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

• Energiebeleid
• De emissie-inventaris
• CO2 reductiedoelstellingen
• De voortgang ten opzichte van de doelstellingen
• Reductieplan

Participatie

DRC neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Download op deze pagina ons overzicht Sector- en keteninitiatieven.

Wilt u reageren?

Maak dan gebruik van ons contactformulier of neem contact op met ons kantoor. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl en/of op onze bedrijfspagina.