Always
Above
Track

Always
Above
Track

Dutch Rail Control – Referenties/Projecten

Aanpassingen OS Amersfoort

Op en rond emplacement Amersfoort wordt tegenwoordig meer rollend materieel opgesteld dan voorheen. Hiervoor zijn enkele sporen uitgebreid en geëlektrificeerd. DRC heeft hiervoor o.a. de benodigde aanpassingen aan het onderstation verwerkt in een uitvoeringsontwerp en een thermische berekening voor de installatie uitgevoerd.

project-dutch-rail-amersfoort
project-dutch-rail-rotterdam-zuid

Engineering OS Rotterdam Zuid

De hoogspanningsverdeelinrichting HVI van onderstation Rotterdam Zuid was einde levensduur en diende vervangen te worden door een modern type. Daarnaast diende er ook een spanningswijziging van de netbeheerder gerealiseerd te worden van 25kV naar 23kV. In de praktijk had dit wijzigingen grote gevolgen voor de inrichting van het onderstation. Om de realisatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft DRC naast het uitvoeringsontwerp van de installaties ook een faseringsplan voor de ombouw opgesteld.

Sporenwijziging Kijfhoek

DRC is betrokken bij functionele wijzigingen aan het spoor, dit varieert van aanpassingen aan de bovenleiding ten gevolge van een vernieuwd spoor tracé en wijzigingen in wisselverhoudingen en / of -verplaatsingen. Voor een spoorse aannemer heeft DRC het uitvoeringsontwerp Bovenleiding – Draagconstructie uitgewerkt waarbij wissels verplaatst werden en sporen geschift zijn. Hierbij speelde de posities van de nieuw te plaatsen funderingen van de draagconstructie een centrale rol vanwege de vele kabels en leidingen in de ondergrond.

project-dutch-rail-kijfhoek
project-dutch-rail-bovenleiding

Componentenvervanging Bovenleiding

Naast de grootschalige spoorse ombouwprojecten vindt er in de bovenleiding regelmatig projecten plaats dat zich richt op vervanging van componenten. Bij dergelijke projecten biedt DRC ondersteuning door o.a. opnames en inspecties uit te voeren en aanbestedings- contractdocumenten op te stellen. Na gunning aan een aannemer assisteert DRC in de rol van uitvoeringsbegeleider de opdrachtgever bij de realisatie van het project.

Steekproefcontrole opgeleverde SAP data

In opdracht van ProRail voert DRC sinds 2015 steekproefcontroles uit op de door projecten opgeleverde data. Middels een “binnen-buiten” controle wordt gecontroleerd of de opgeleverde Infrastamdata overeen komt met de mutaties aan de Infra “buiten”. Afwijkingen hierop worden gerapporteerd aan ProRail en door DRC tevens hersteld in SAP.

project-dutch-rail-sap-data
project-dutch-rail-emplacementvoorzieningen

Voedingsonderzoek emplacementvoorzieningen

Bij uitbreiding van benodigde voedingen als gevolg van aanpassingen aan de Infra wordt aan DRC regelmatig gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In dit onderzoek worden mogelijke varianten onderzocht en doorgerekend. Het betreft hier niet alleen 230/400V voedingsaanpassingen maar ook andere railinfra voedingen voor TBB en EV. In 2020 heeft DRC in opdracht van een collega ingenieursbureau bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een nieuw servicespoor op Binckhorst.